Logotyp för Narratio AB kognitiv beteendeterapi Göteborg & Uddevalla Narratio AB

Kognitiv beteendeterapi, utbildning & handledning

Konsumentskydd

Begreppen KBT och terapeut är inte  skyddade i lag som t ex legitimerad psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, arbetsterapeut eller läkare. Därför finns det idag på marknaden många olika ”terapeuter” som utger sig för att ha KBT-inriktning, och kunna bedriva KBT. Ofta anger man inte sin grundutbildning eller vilken terapeututbildning som man genomgått.

Man kan ha allt från en terminskurs till en kortare kurs på 1-3 dagar. Därefter får man ett diplom på genomgången kurs och kan sedan kalla sig för ”diplomerad terapeut”.

Därför är det viktigt för dig som konsument att du kan känna dig trygg med att den person du har valt för att hjälpa dig har en kvalitetssäkrad utbildning och erfarenhet. Samt arbetar efter forskning, beprövad erfarenhet och etiska riktlinjer.

Du bör därför söka dig till en legitimerad psykoterapeut, som kan styrka sin kompetens i att utföra KBT behandling. Legitimerade behandlare står under socialstyrelsens kontroll och kan anmälas för felbehandling.  Det innebär en kvalitetsgaranti, och en trygghet för Dig som klient/konsument.

Kontakta mig

Ditt namn *

Din epost *

Ämne

Ditt meddelande

Var snäll och klicka i rutan under för att skicka ditt meddelande: