Logotyp för Narratio AB kognitiv beteendeterapi Göteborg & Uddevalla Narratio AB

Kognitiv beteendeterapi, utbildning & handledning

Hur går det till?

Efter en bedömningsfas där vi definierar problemområden och målsättning för terapin vidtar själva förändringsarbetet.

Vi träffas först ca en gång per vecka, 45 min varje gång.
Har vi t ex exponeringar att genomföra tar det mer tid, dubbel och trippeltimmar kan förekomma. Vartefter terapin fortgår är det vanligt att man glesar ut samtalen så att klienten får mer tid att träna själv.

Vanliga metoder för att nå det mål man satt upp i planen är beteendeexperiment, beteendeaktivering, ifrågasättande av automatiska tankar och exponeringar.

Allt ska utmynna i ett bättre beteendemönster,  där klienten har övergett sina gamla beteende- och tankemönster och tagit nya mer effektiva i bruk.

Hur lång tid och hur många samtal som krävs är svårt att säga.
Det brukar handla om mellan 10-30 samtal, ibland mindre ibland mer.

Kontakta mig

Ditt namn *

Din epost *

Ämne

Ditt meddelande

Var snäll och klicka i rutan under för att skicka ditt meddelande: