Logotyp för Narratio AB kognitiv beteendeterapi Göteborg & Uddevalla Narratio AB

Kognitiv beteendeterapi, utbildning & handledning

20-01-01 Upphör med psykoterapi klienter

Narratio AB tar inte längre emot psykoterapipatienter från 20-01-01.

Bästa hälsningar Per