Logotyp för Narratio AB kognitiv beteendeterapi Göteborg & Uddevalla Narratio AB

Kognitiv beteendeterapi, utbildning & handledning

150601 Internetpsykiatri för alla!

Stockholms läns landsting som drivit Internetpsykiatri har nu öppnat upp för alla från hela landet att söka. Det är den nya patientlagen från 150101 som gjort det möjligt.
Läs mer här;
Internetpsykiatri