Logotyp för Narratio AB kognitiv beteendeterapi Göteborg & Uddevalla Narratio AB

Kognitiv beteendeterapi, utbildning & handledning

150126 Gravid och deprimerad?

Är du gravid och tror du har blivit deprimerad? Eller känner någon som är det?
Vill du vara med i en kostnadsfri studie på Internet psykiatri?
Titta närmare på
http://internetpsykiatri.slso.episerverhosting.com/BEHANDLING/depression-under-graviditeten-studie/